عضویت در ایران کامرس

اگر تولید کننده، عمده فروش، صادر کننده و یا وارد کننده هستید می توانید با عضویت در ایران کامرس  کسب و کارتان را به بازار هدفتان معرفی نموده و ظرفیت کارتان را افزایش دهید. در صورتیکه بازار هدف شما بازار بین المللی است لطفأ کسب و کارتان را به انگلیسی معرفی نمایید.

با سپاس از همکاری شما 

این قسمت می تواند بخش "درباره ما" در وب سایتتان باشد